Skaffa linderödssvin

Med egen gård finns utmärkta möjligheter att hjälpa till att bevara utrotningshotade svenska lantraser som linderödssvinet. Här kan du läsa mer om hur du startar en egen genbank för att bidra till rasens fortlevnad. Mer information om hur du ansöker om stöd för att bevara rasen och vilka djurskyddsregler som gäller hittar du på Jordbruksverket där du också kan ansöka om gårdsstöd om du har mer än 4 hektar mark till ditt förfogande.

Starta egen genbank

Föreningen Landtsvinet startades 1992 och har sedan dess arbetat för att bevara linderörssvinet och se till att denna lantras inte försvinner. Det finns cirka 300 genbanker runt om i landet och ungefär 600 registrerade djur. För att starta en egen genbank behöver du ha tillgång till en mindre gård och en bit mark. Du måste också skaffa ett SE-nummer och höra av dig till föreningens avelsråd för att få reda på var du kan köpa renrasiga kultingar.

Utmärkt jordfräs

Förutom att du gör en god gärning och hjälper till att rädda utrotningshotade djur får du dessutom tillgång till en utmärkt jordfräs och markberedare. Linderödssvinet älskar att böka och ser till att hålla kvickrot och andra oönskade ogräs borta från trädgårdsland och odlingsytor. Kött i frysen från djur som du vet har levt ett fantastiskt liv är inte heller fel.