Bevara svenska lantraser

Bevara de svenska hästraserna

I spåren av effektivisering och storskalighet inom lantbruket ser vi hur de gamla svenska lantraserna hotas av utrotning. Hästen som arbetsdjur försvann successivt när jord- och skogsbruk mekaniserades. Nordsvensk brukshäst, ardenner och gotlandsruss är tre raser som riskerar att försvinna.

Tänk hållbar ekonomi med begagnade bilar

Många små jordbruk har fått lägga ned och de kan lätt omvandlas till hästgårdar. För att få ned kostnaderna är lösdrift ett bra alternativ och något många hästgårdar har idag. Det spar tid och minskar slitage på byggnader. Hästar behöver stora ytor att beta och ströva på för att må bra. Hagarna ska ha hållbara stängsel som måste underhållas. Ofta är det långa sträckor att gå runt och dessutom få med all utrustning som behövs. Då är en eller två billiga bra begagnade bilar användbara. Att ha några billiga begagnade bilar, kanske transportbilar, som du kan lasta med verktyg, stolpar och stängseltråd är oumbärligt.

Ordna aktiviteter

För att visa upp och främja hästrasen kan du anordna aktiviteter på din gård. Exempelvis öppet hus med körning och ridning. De svenska hästraserna stöttas ekonomiskt av Jordbruksverket. Det går att ansöka om pengar för bland annat fölbidrag, att hålla ston i avel och utbilda unghästar. Så istället för att förfasa dig hemma i soffan kan du göra en riktig insats.

Ägg från egna höns

Att bo på landet har många fördelar, inte minst att du faktiskt kan skaffa egna höns och njuta av färska ägg dagligen. Här kan du läsa mer om hur du skaffar egna höns och vilka svenska lantrashöns som behöver din hjälp att finnas kvar om 100 år.

Svenska lantrashöns

Linderödssvinet är Sveriges enda lantrasgris, men när det gäller höns är utbudet betydligt större. Här ska du främst tänka på klimatet för att få en hönsras som trivs allra bäst och därmed ger dig mer ägg. Vill du vara med och bevara svenska lantrashöns kan du vända dig till Svenska Lanthönsklubben som har all information du kan tänkas behöva. Det finns 11 olika raser där bland annat skånska blommehöns, hedemorahönor, gammalsvenska dvärghönor, bjurholmshöns, orusthöns, gotlandshöns och ölandshöns är vanligast.

Bygga hönshus

Även om hönsen till viss del kan gå fritt under vår och sommar behöver de minst 1 kvadratmeter utrymme per höna i hönshuset. Du behöver ordna en utebur om du har problem med minkar, mårdar och duvhökar. En bra tupp ser dock till att skydda sin flock. Med reden kan du sedan plocka färska ägg till frukost varje morgon.

Skaffa linderödssvin

Med egen gård finns utmärkta möjligheter att hjälpa till att bevara utrotningshotade svenska lantraser som linderödssvinet. Här kan du läsa mer om hur du startar en egen genbank för att bidra till rasens fortlevnad. Mer information om hur du ansöker om stöd för att bevara rasen och vilka djurskyddsregler som gäller hittar du på Jordbruksverket där du också kan ansöka om gårdsstöd om du har mer än 4 hektar mark till ditt förfogande.

Starta egen genbank

Föreningen Landtsvinet startades 1992 och har sedan dess arbetat för att bevara linderörssvinet och se till att denna lantras inte försvinner. Det finns cirka 300 genbanker runt om i landet och ungefär 600 registrerade djur. För att starta en egen genbank behöver du ha tillgång till en mindre gård och en bit mark. Du måste också skaffa ett SE-nummer och höra av dig till föreningens avelsråd för att få reda på var du kan köpa renrasiga kultingar.

Utmärkt jordfräs

Förutom att du gör en god gärning och hjälper till att rädda utrotningshotade djur får du dessutom tillgång till en utmärkt jordfräs och markberedare. Linderödssvinet älskar att böka och ser till att hålla kvickrot och andra oönskade ogräs borta från trädgårdsland och odlingsytor. Kött i frysen från djur som du vet har levt ett fantastiskt liv är inte heller fel.