Bevara de svenska hästraserna

I spåren av effektivisering och storskalighet inom lantbruket ser vi hur de gamla svenska lantraserna hotas av utrotning. Hästen som arbetsdjur försvann successivt när jord- och skogsbruk mekaniserades. Nordsvensk brukshäst, ardenner och gotlandsruss är tre raser som riskerar att försvinna.

Tänk hållbar ekonomi med begagnade bilar

Många små jordbruk har fått lägga ned och de kan lätt omvandlas till hästgårdar. För att få ned kostnaderna är lösdrift ett bra alternativ och något många hästgårdar har idag. Det spar tid och minskar slitage på byggnader. Hästar behöver stora ytor att beta och ströva på för att må bra. Hagarna ska ha hållbara stängsel som måste underhållas. Ofta är det långa sträckor att gå runt och dessutom få med all utrustning som behövs. Då är en eller två billiga bra begagnade bilar användbara. Att ha några billiga begagnade bilar, kanske transportbilar, som du kan lasta med verktyg, stolpar och stängseltråd är oumbärligt.

Ordna aktiviteter

För att visa upp och främja hästrasen kan du anordna aktiviteter på din gård. Exempelvis öppet hus med körning och ridning. De svenska hästraserna stöttas ekonomiskt av Jordbruksverket. Det går att ansöka om pengar för bland annat fölbidrag, att hålla ston i avel och utbilda unghästar. Så istället för att förfasa dig hemma i soffan kan du göra en riktig insats.